Wszystko co powinieneś wiedzieć o zawodach

image 1
 Wyszukiwarki zawodów

Informator o zawodach szkolnictwa zawodowego w wersji on-line!Każdy zawód opisany jest na osobnej Karcie zawodu.

Karta zawodu zawiera:
- wszystkie kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie, czyli wszystkie kwalifikacje, które trzeba uzyskać, żeby wykonywać dany zawód;
- informacje dotyczące charakteru pracy, warunków pracy, możliwości kontynuacji nauki i rozwoju kariery w danym zawodzie.

image 2
Filmy i spoty

Znajdziecie tutaj filmy i spoty, które pokazują jak ważne są trafne wybory i przemyślane decyzje, ale także determinacja w spełnianiu marzeń oraz konsekwencja w działaniu. Pokazują także kto może Cię w tym wspierać.

Zachęć rodziców oraz nauczycieli i kolegów ze szkoły do wspólnego oglądania!

 

image 4

Publikacje z zakresu poradnictwa zawodowego dostępne są w zakładce

Publikacje

 

 

 

WYBÓR ZAWODU

 

Post Image 2

Wybór zawodu, poszukiwanie swojego powołania staje się ważnym etapem życia. Każdy człowiek chce przeżyć swe życie interesująco, atrakcyjnie i użytecznie. Proces wejścia młodego człowieka w wybrany przez niego zawód - to nie tylko zdobycie określonej wiedzy i odpowiednich nawyków do pracy, ale i aktywne kształtowanie własnej osobowości, swego stosunku do pracy, zaangażowania się w nią.
Samookreślenie się w pracy i odnalezienie jej sensu jest do dnia dzisiejszego nierozwiązanym zadaniem i dlatego powrót do tego problemu zajmuje istotne miejsce w teoretycznych poszukiwaniach nie tylko pedagogów i psychologów, ale i innych przedstawicieli nauk. Ważniejsza jednak w ostatnim czasie w rozwoju orientacji zawodowej stała się kwestia wolnego wyboru zawodu.

Dalej

alt=""alt=""alt=""alt=""alt=""alt=""